Maquinària Agrícola Segués Av. Santuari s/n Sant Ramon · Lleida

(+34) 973 524 336

Escampador de compost suspès SAL

Escampador de compost suspès SAL

Escampador d’adob orgànic suspès amb un sistema de distribució de localitzar el fertilitzant en una banda estreta en la superfície o a una certa profunditat al costat de la línia de plantes a fertilitzar. La seva principal utilització és per a cultius en línia i podem acoblar-ho a altres màquines com són sembradores, cavallonadores, acotxadores i fins i tot pot ajudar-nos en la instal·lació de degoteig en una sola passada. Diferents capacitats i de reduïdes dimensions fa que sigui una màquina factible per a l’ús en cultius sota coberta.

Descripció

SPTA SAL